In opdracht van Schiphol voert hoofdaannemer Heijmans groot onderhoud uit aan de Kaagbaan op de grootste luchthaven van Nederland. De Kaagbaan is een van de drukste start- en landingsbanen van Schiphol met jaarlijks 95.000 starts en 45.000 landingen. De baan dateert uit 1960, is 3,490 kilometer lang en 45 m breed. In negen weken wordt niet alleen de asfaltlaag vervangen maar voert men tevens andere werkzaamheden uit. Zo gaat het om vernieuwing van de zijkanten van de baan, om vervanging van het drainagesysteem en om de verbetering en verhoging van de afvoergoten over een lengte van 6 km. Hierdoor kunnen ook de zwaarste vliegtuigen gebruikmaken van de Kaagbaan.

TW35 Kaagbaan 03

Verder worden de huidige 1500 lampen langs de baan vervangen door zuiniger led-exemplaren. Voordeel is niet alleen dat deze nieuwe lampen een veel lager vermogen en elektriciteitsverbruik hebben dan de oude exemplaren, maar ook dat laagspanningskabels (26 kVA) in plaats van hoogspanningskabels (160 kVA) als voeding volstaan. Dit alles moet een besparing opleveren van maximaal 84 %. Hiervoor moet de luchthaven wel 130 km aan kabels vervangen. Aan de renovatie werken zo’n 700 medewerkers dag en nacht in shifts om ervoor te zorgen dat de Kaagbaan op tijd weer ingezet kan worden. Met al deze ingrepen moet de start- en ladingsbaan weer vijftien jaar gevrijwaard blijven van grootscheeps onderhoud.

Voor meer informatie:
www.schiphol.nl
www.heijmans.nl