Op dit moment komt onze energie vooral uit fossiele bronnen, maar er komt ooit een einde aan de voorraden. Daardoor zal fossiele energie ook steeds kostbaarder worden. Om ook in de toekomst voldoende energie beschikbaar te hebben, zijn er steeds meer ontwikkelingen op het gebied van alternatieve en hernieuwbare energie. Eén van die nieuwe ontwikkelingen is biogas.

TW31 Fiat Natural Gas 2

In RTL TransportWereld zien we deze week hoe het Amsterdamse bedrijf Waternet grote hoeveelheden duurzaam gas uit rioolslib haalt. Biogas is een schone brandstof die na opwerking tot groengas uitstekende eigenschappen voor het wegvervoer heeft.

TW31 Fiat Natural Gas 1

We zien in RTL TransportWereld tankstations van Orangegas en CNG-net. Op dit moment zijn er al meer dan 100 tankstations strategisch verspreid over het land. Eén van de gebruikers van groengas is de BIOS-Groep die een groot aantal Fiats op gas in zijn vloot heeft.

TW31 Fiat Natural Gas 3

Fiat schetst het financiële plaatje van auto’s op gas. Want hoewel deze auto’s in aanschaf iets duurder zijn, wordt dat verschil ruimschoots goedgemaakt door de lage brandstofprijs en financiële regelingen. Bovendien worden de Fiats inclusief gasinstallatie ‘af fabriek’ geleverd.

Voor meer informatie:
Fiat
Orange Gas
CNG Net
Bios Groep

Have your say