Omrin is een afvalinzamelaar en -verwerker waarvan de oorsprong in Friesland ligt. Inmiddels is het werkgebied van het bedrijf uitgegroeid tot de drie Noordelijke provincies, Noord-Veluwe, Vlaardingen en Schiedam. In totaal gaat het dan om meer dan 1 miljoen huishoudens en duizenden bedrijven.

Het mooie van Omrin (Fries voor kringloop) is dat zij een groot deel van de ingeleverde afvalstoffen omzetten in nieuwe grondstoffen en duurzame energie. Ecopark De Wierde op de grens van Oudehaske en Heerenveen is de centrale locatie waar ingezamelde afvalstromen samenkomen en vervolgens in een high tech scheidingsfaciliteit worden opgedeeld in tal van herbruikbare stromen. Naast tastbare grondstoffen levert deze verwerking ook enorme hoeveelheden groene stroom en hoogcalorisch biogas op. Zeker een derde van de Friese duurzame energie wordt door Omrin geproduceerd.

Voor dat laatste is ook de REC (Reststoffen Energie Centrale) in Harlingen verantwoordelijk. Dit is de verwerkingscentrale waar de relatief kleine reststroom afval terecht komt en hoogwaardig wordt verbrand. De hierbij vrijkomende stoom wordt deels ingezet bij de verwerking van de opgezogen pekel tot zout bij de naastgelegen zoutfabriek. Verder is er sprake van warmte leveringen aan de overige bedrijven in het industriegebied. Met elkaar scheelt dat miljoenen kuubs in het aardgasverbruik per jaar! Een ander deel van de stoom wordt via twee enorme turbines gebruikt om (zeker 20 Megawatt) elektriciteit op te wekken.

Diverse Scania CNG trucks
Het in de vergistingsinstallaties opgewekte groene biogas is van een zo hoge kwaliteit dat het uiteindelijk aan het aardgasnetwerk toegevoegd kan worden. Slechts een klein gedeelte van het geproduceerde biogas heeft Omrin nodig als brandstof voor de transport- en inzamelvoertuigen. Deze op CNG/groengas rijdende trucks zijn daarmee volledig fossielvrij en blijken prima inzetbaar voor de diverse werkzaamheden in de naaste omgeving en verder weg. Scania beschikt door de modulaire bouwwijze over een diversiteit aan goed toepasbare modellen. Deze zijn inmiddels via regionale Scania-dealer Rinsma (vestigingen in Berlikum en Drachten) op de wens van Omrin aangepast en geleverd.

Deze week zien we in RTL Transportwereld meerdere van deze Next Generation voertuigen aan het werk. Variërend van een inzamelvoertuig tot een transportcombi met een haakarm en een LZV. Allemaal met een bijpassend motorvermogen en de benodigde tanks, die op de eigen locatie in Heerenveen afgetankt kunnen worden met het zelf (uit afval) opgewekte groengas.

Voor meer informatie:
www.omrin.nl
www.rinsma.nl
www.rinsmascania.nl
www.scania.nl