Archief

In het complexe logistieke proces van tegenwoordig moet ongeplande stilstand zoveel mogelijk worden voorkomen. Goed bandenmanagement vormt daarbij een belangrijke tool. Hierbij is Profile Tyrecenter een belangrijke partner. Door regelmatige controle van het wagenpark krijgt de ondernemer inzicht in de staat van de banden en kunnen beschadigingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Bovendien wordt ook de bandenspanning gecontroleerd zodat deze altijd juist is. Tenslotte zorgen een juiste bandenspanning, goed gebalanceerde wielen en een secure uitlijning voor aanzienlijke brandstofbesparingen, meer rijcomfort en veiliger weggebruik.

TW11 Profile 3

Alle gegevens worden opgeslagen in het online managementsystem Tymacon van Profile Tyrecenter. Hiermee heeft de fleetowner altijd actueel inzicht in de geleverde diensten en de daarmee verbonden kosten. Naast informatie over de kostenverdeling van banden ten opzichte van service worden ook de gerealiseerde merkenmix en de maatverdeling gerapporteerd, alles per gewenste periode, zowel voor het totale wagenpark als volledig gespecificeerd per voertuig. De kosten kunnen ook gerelateerd worden aan een bedrag per kilometer of aan een budget per periode, zodat eventuele overschrijding tijdig wordt gesignaleerd.

TW11 Profile 1

Bijzonder is, dat de fleetowners exact kunnen aangeven welke informatie zij van het systeem willen hebben. Overbodige informatie blijft daardoor vanzelf achterwege, wat de overzichtelijkheid ten goede komt. Met één druk op de knop presenteert het systeem alle relevante gegevens over het wagenpark, zoals de stamgegevens van het voertuig, de laatste controledatum, de gemeten restmillimeters, de bandenspanning en de geconstateerde bijzonderheden of afwijkingen. Uiteindelijk wordt hiermee de ondernemer qua bandenmanagement volledig ontzorgd.

Twee bedrijven die naar tevredenheid gebruik maken van de diensten van Profile Tyrecenter zijn Euser Transport en RTR Trailerverhuur, beide gevestigd in Barendrecht.

Voor meer informatie:
www.profiletyrecenter.nl/truck
www.euser.nl
www.rtr-trailer.com