Rijkswaterstaat renoveert de drie sluis-en stuwcomplexen in Nederrijn en Lek. Ze vervangende technische installaties en beweegbare delen van de stuwen en sluizen; repareren de betonconstructies en schilderen ieder complex.

De bediening van alle drie complexen gaat over naar 1 centrale locatie en daarvoor is in Amerongen een nieuwe bediencentrale gebouwd. Centrale bediening betekent dat de sluizen en stuwen niet meer lokaal, maar vanuit 1 gebouw worden bediend.Een veilige en gecontroleerde overgang naar een centrale bediening vergt vooraf heel wat denk-en ontwerpwerk. Als daarna alle nieuwe informatie-en automatiseringssystemen zijn gebouwd, worden ze uitvoerig getest. Dat testen van de nieuwe bediening gaat in stappen. Operators oefenen in een testomgeving verschillende scenario’s. Hoe bedien je in verschillende situaties een sluis en een stuw. Dan worden de nieuwe besturing en bediening geïnstalleerd in de lokale bediengebouwen en brengen de opgeleide operators de ervaring in de praktijk.

De nieuwe bediening is onderdeel van een groter netwerk van digitale systemen van Rijkswaterstaat. Netwerkspecialisten controleren of het bediensysteem goed aansluit op de bestaande netwerken.Hierin werken aannemer en Rijkswaterstaat effectief samen. De nieuwe bediencentrale staat op het middeneiland van het stuwcomplex Amerongen, en ligt centraal ten opzichte van de andere stuwcomplexen in Driel, en Hagestein. Het nieuwe gebouw past door zijn unieke vormgeving goed in het landschap. Primair is het gebouw bedoeld voor de operators, waar alle voorzieningen voor bediening en besturing overzichtelijk bij elkaar zijn gebracht. Via een groot aantal beeldschermen zijn alle complexen volledig te overzien en te bedienen. In de bediencentrale werken meerdere operators vanuit één centrale controleruimte. Het watermanagement en de scheepvaart worden daardoor op de hele Nederrijn en Lek in samenhang geregeld. Voor onderhoud of storingen hebben alle drie de stuwcomplexen een servicegebouw met een compleet ingerichte bedienplek. Als het nodig is kan van daaruit ieder complex afzonderlijk worden bediend. De overgang van lokale naar centrale bediening gaat in fasen. Eerst gaat het complex in Amerongen van lokaal naar centraal. Daarna volgen de locaties Hagestein en Driel. Het oude bediengebouw in Hagestein en Amerongen wordt ontmanteld en afgebroken.

Tijdens de verhuizing van een complex, wordt in de bediencentrale de nieuwe software geladen. Het sluis-en stuwcomplex dat overgaat naar centrale bediening wordt na de koppeling aan de nieuwe centrale getest. Gecontroleerd wordt of alle systemen ook reageren zoals bedoeld.Een aantal operators heeft van meet af aan meegedacht over bijvoorbeeld veiligheid en het plaatsen van bewakingscamera’s. De opgedane kennis dragen zij over aan hun collega’s. De operator heeft twee taken: Het waterbeheer en het schutten van schepen. Zij zijn niet meer locatie afhankelijk, maar kunnen alle drie de locaties bedienen. Met de verhuizing naar een centraal bediengebouw kan er 24 uur per dag, 7 dagen in de week bediend worden. Tenslotte is er het overdrachtsmoment aan operators en beheerder en is de bediencentrale Amerongen klaar voor de toekomst.

Voor meer informatie:
Rijkswaterstaat