Archief

Bandenmanagement steeds belangrijker voor de trucksector.

Veenendaal, 25 februari 2019 – Met de 100% Uptime Service® van Profile Tyrecenter Truck wordt preventief gewerkt aan de maximale uptime van trucks. Het is een continu proces dat begint bij actief bandenmanagement en regelmatig onderhoud. De Uptime Service® zorgt voor minder stilstand, lage verbruikskosten en door de reductie van brandstofkosten een verlaging van CO2-uitstoot. Transporteurs kunnen onderweg zijn wanneer ze dat moeten zijn en met 100% uptime wordt stilstand voorkomen.

Schone vrachtwagens met een hoog rendement zijn de toekomst. Directeur Matthijs Verhaar van Profile Tyrecenter Truck: “Met het recente Europese akkoord over een lagere CO2-uitstoot voor nieuwe trucks, wordt duurzaam bandenmanagement steeds belangrijker. In 2025 gaat het om 15 procent minder CO2-uitstoot en in 2030 zelfs 30 procent. Met de Profile 100% Uptime Service® kan het wagenpark van transportbedrijven zo efficiënt mogelijk rijden en focussen we op maximale verlaging van CO2-uitstoot én kostenbesparing. Een unieke combinatie.“

Constant proces
De Profile 100% Uptime Service® is een continu proces dat begint bij goed bandenmanagement. De Uptime Service® omvat het zoveel mogelijk minimaliseren van stilstand van trucks. Als dat een keer niet het geval is, zorgt de Profile Euroservice 24/7 dat transporteurs snel weer op weg kunnen met de bijna 8.000 servicelocaties door heel Europa. Verhaar: “Korte responstijden zijn erg belangrijk. Met mobiele bandenservice wordt de transporteur snel op weg geholpen om zijn lading af te leveren.“

Optimaal rendement
De Profile mobiele service units controleren meerdere malen per jaar het wagenpark met digitale FleetCheck apparatuur. Door uitlijnen, gebalanceerde banden en de juiste bandenspanning, herprofileren en vernieuwen wordt een hoog rendement behaald. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in het online banden management systeem Tymacon. Hiermee krijgen transportbedrijven altijd en overal inzicht in de bandenkosten en de besparing op lange termijn voor een optimaal kilometerrendement. Het bandenmanagementsysteem Tymacon monitort alles nauwkeurig en is online toegankelijk voor transporteurs.